دسته بندي : آموزش, حسابداری 

تاريخ : شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۳
: 824 بازديد
نوشته : مدیر سایت

آیین نامه نمونه تنخواه گردان

مقدمه:در اکثر شرکتها و موسسات همواره نیاز مبرمی به پرداخت هزینه ها و تهیه کالا و مواد مصرفی وجود دارد.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 432 بازديد
نوشته : مدیر سایت

 

فصل اول- کلیات

ماده ۱ –

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود: ادامه مطلب