تاريخ : چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۴
: 497 بازديد
نوشته : مدیر سایت

مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

 

توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود.

ادامه مطلب

تاريخ : یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۳
: 374 بازديد
نوشته : مدیر سایت

آثار تصویب نهائی قانون مالیات‌های مستقیم

 

بهروز رزم‌آزما – حسابدار رسمی

مراحل تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۱ هیات وزیران در تاریــــخ ۳/۸/۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول و در جلسات اســــفند ماه ۱۳۹۲ و تیر ماه ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد بررسی قرار گرفته و درســــــال ۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی ، در راســتای وصول مالیات به میزان مبالغ مندرج در بودجه سالانه کشور تهیه و تدوین گردید و اختیارات ســــازمان امور مالیاتی درآن نیز به همان نسبت افزایش یافته است.‏‏

ادامه مطلب

تاريخ : شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۳
: 420 بازديد
نوشته : مدیر سایت

 

 

احیای ممیزی مالیاتی

نظام‌الدین ملک‌آرائی – حسابدار رسمی
در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ لایحه‌ تحول نظام مالیاتی کشور که از طرف دولت در تاریخ ۲/۸/ ۱۳۹۱ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است که:

ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
: 630 بازديد
نوشته : مدیر سایت

بخشنامه ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۲(الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

بر اساس پیشنهاد شماره ۱۸۶۵/۲۰۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید که مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

ادامه مطلب