تاريخ : پنج شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
: 380 بازديد
نوشته : مدیر سایت

(آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴)

کانال تلگرامی:

accbank_ir@

وزازت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴– آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ادامه مطلب