تاريخ : شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
: 2,341 بازديد
نوشته : مدیر سایت

بانک حسابداری به آدرس اینترنتی (www.accbank.ir) شاخه ای از درخت بزرگ و تنومند حسابداری در ایران زمین است.

این سایت به پشتوانه ی تفکری که رفع نیازهای اولیه و مستند رشته ی حسابداری و حسابرسی در فضای مجازی را لازم و ضروری می دانست ، ایجادگردید و بنا به همین ایده سعی شده که قوانین ، مصوبات ، بخشنامه ها ، نشریات و ضوابطی که مورد نیاز این رشته است گردآوری شود بطوری که دسترسی آسان و سریع را فراهم کند.

در فاز اول ایجاد این سایت ، قوانینی که از بعد زمانی ( و نه از لحاظ اعتباری ) مربوط به سالهای گذشته و اخیر است ، تجمیع شده ولی با توسل به حمایت شما کاربران محترم ، امید دارد که بروزترین و کاراترین اطلاعات را در اختیار قرار دهد تا با وسیله این مرجع ، مراجعه به سایتها و ماخذ های دیگر ضرورتی از دید شما کاربر گرامی نداشته باشد و بتوانید با حداقل صرف وقت ، به اطلاعات و ضروریات لازم دست یابید.

در متنهای ارائه شده ، عطفهای مرتبط و ضوابط و دستورالعملهای وابسته ، بصورت لینک تعریف شده تا در صورتی که حین استفاده از قانون یا نشریه ای ، به موضوعی هم اشاره شده بود ، این موضوع به سرعت قابل بازیابی و دسترسی باشد.

و در خاتمه از آنجایی که هر مخلوقی بی نقص نیست و کمال مطلق شایسته ذات مقدس باریتعالی است ، معرف ضعفها و کاستی های خود در ایجاد این سایت هستیم و بر همین اساس مشتاق کسب نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم و امیدواریم که از نظرات ارزشمند خود ، ما را بهره مند نمائید.