تاريخ : یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
: 508 بازديد
نوشته : مدیر سایت

هیئت مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد شرکت سهایم بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

 

 

هیئت مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

 

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳
: 639 بازديد
نوشته : مدیر سایت

ورشکستگی وابعاد مختلف آن درقانون تجارت

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

ادامه مطلب

تاريخ : شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
: 2,341 بازديد
نوشته : مدیر سایت

بانک حسابداری به آدرس اینترنتی (www.accbank.ir) شاخه ای از درخت بزرگ و تنومند حسابداری در ایران زمین است.

این سایت به پشتوانه ی تفکری که رفع نیازهای اولیه و مستند رشته ی حسابداری و حسابرسی در فضای مجازی را لازم و ضروری می دانست ، ایجادگردید و بنا به همین ایده سعی شده که قوانین ، مصوبات ، بخشنامه ها ، نشریات و ضوابطی که مورد نیاز این رشته است گردآوری شود بطوری که دسترسی آسان و سریع را فراهم کند.

در فاز اول ایجاد این سایت ، قوانینی که از بعد زمانی ( و نه از لحاظ اعتباری ) مربوط به سالهای گذشته و اخیر است ، تجمیع شده ولی با توسل به حمایت شما کاربران محترم ، امید دارد که بروزترین و کاراترین اطلاعات را در اختیار قرار دهد تا با وسیله این مرجع ، مراجعه به سایتها و ماخذ های دیگر ضرورتی از دید شما کاربر گرامی نداشته باشد و بتوانید با حداقل صرف وقت ، به اطلاعات و ضروریات لازم دست یابید.

در متنهای ارائه شده ، عطفهای مرتبط و ضوابط و دستورالعملهای وابسته ، بصورت لینک تعریف شده تا در صورتی که حین استفاده از قانون یا نشریه ای ، به موضوعی هم اشاره شده بود ، این موضوع به سرعت قابل بازیابی و دسترسی باشد.

و در خاتمه از آنجایی که هر مخلوقی بی نقص نیست و کمال مطلق شایسته ذات مقدس باریتعالی است ، معرف ضعفها و کاستی های خود در ایجاد این سایت هستیم و بر همین اساس مشتاق کسب نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم و امیدواریم که از نظرات ارزشمند خود ، ما را بهره مند نمائید.