تاريخ : چهارشنبه، ۹ دی ۱۳۹۴
: 408 بازديد
نوشته : مدیر سایت

آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور،آیین نامه تضمین معاملات دولتی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

ادامه مطلب

تاريخ : یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
: 508 بازديد
نوشته : مدیر سایت

هیئت مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد شرکت سهایم بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

 

 

هیئت مدیره: ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر می دارد شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

 

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳
: 638 بازديد
نوشته : مدیر سایت

ورشکستگی وابعاد مختلف آن درقانون تجارت

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 626 بازديد
نوشته : مدیر سایت

فصل ششم – مقررات متفرقه

 

ماده ۱۲۳-

سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 499 بازديد
نوشته : مدیر سایت

فصل – پنجم اموال دولتی

 

ماده ۱۰۶ –

مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد .

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 398 بازديد
نوشته : مدیر سایت

فصل چهارم – تنظیم حسابو تفریغ بودجه

 

ماده ۹۵ –

کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

  ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 449 بازديد
نوشته : مدیر سایت

فصل سوم- نظارت مالی

 

ماده ۹۰ –

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 621 بازديد
نوشته : مدیر سایت

فصل دوم- اجرای بودجه

 

بخش ۱- درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۳۷ –

پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد .

  ادامه مطلب

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

تاريخ : جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
: 431 بازديد
نوشته : مدیر سایت

 

فصل اول- کلیات

ماده ۱ –

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود: ادامه مطلب

تاريخ : یکشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
: 482 بازديد
نوشته : مدیر سایت

قانون بودجه سال 1393 کل کشور (مصوبه مورخ 20/11/1392)

 

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوبه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی)

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ادامه مطلب