تاريخ : سه شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
: 446 بازديد
نوشته : مدیر سایت

پیش‌نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۱۱ افشای اطلاعات اشخاص وابسته

کانال تلگرامی:

accbank_ir@

پیشنویس

استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۱۱

افشای اطلاعات اشخاص وابسته

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”افشای اطلاعات اشخاص وابسته“ را تدوین کرده است.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 539 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری شماره ۳۲ – کاهش ارزش دارائیها ( تجدید نظر شده ۱۳۸۹ )

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با بکارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 400 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری شماره ۳۱- داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

 

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات متوقف شده است. به طور خاص، این استاندارد موارد زیر را الزامی نموده است:

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 360 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری شماره ۳۰ – سود هر سهم

هدف این استاندارد، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و مقایسه عملکرد یک واحد تجاری در دوره‌های گزارشگری مختلف است. اگرچه به دلیل کاربرد رویه‌های حسابداری متفاوت در تعیین سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدودیتهایی دارد با این حال ثبات رویه در تعیین مخرج کسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم، گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. لذا، تأکید اصلی این استاندارد بر مخرج کسر در محاسبه سود هر سهم است.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 386 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری شماره ۲۹ – فعالیتهای ساخت املاک

هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهای ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام این فعالیتهاست.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 350 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابدارى شماره ۲۸ – فعالیتهاى بیمه عمومى

هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 232 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۷ – طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌

بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌.

ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 292 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۵ -گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌

 

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در موارد زیر کمک‌ می‌کند : ادامه مطلب

تاريخ : جمعه، ۷ فروردین ۱۳۹۴
: 352 بازديد
نوشته : مدیر سایت

استانداردحسابداری‌شماره‌۲۴-گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌

 

هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌. توضیح‌ اینکه‌ معیارهای‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ و نیز بخش‌ عمده‌ گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و واحدهای‌ تجاری‌ در حال‌ بهره‌برداری‌ مشابه‌ است‌.

ادامه مطلب