تاریخ : دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
: 34,040 بازدید
نوشته : مدیر سایت

مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی در لیست حقوق

 

 

با توجه به دستور اداری تامین اجتماعی در رابطه با دستمزد مبنای کسر حق بیمه مزایای مشمول حق بیمه در لیست حقوق به شرح ذیل می باشد:

 

 

لازم به توضیح است که بنا به دستورالعمل فوق کمک هزینه اقلام مصرفی (حق بن ) مشمول حق بیمه گردید و باید در مزایای ماهانه مستمر لحاظ شود.(طی بخشنامه ۸۲۹۵۹ مورخ ۹۳/۵/۱ لغو شد.)

 

 

بن کارگری مشمول کسر حق بیمه شد. (مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷)

 

تبصره: طبق بند ۳ بخشنامه فوق الذکر مقرر گردیده ماهانه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان کمک هزینه اقلام مصرفی، مزایای رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان دائم و موقت پرداخت گردد. لذا کارفرمایان مکلفند به هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مزایای مشمول درج و حق بیمه متعلقه را بهمراه سایر اقلام پرداخت نمایند.(طی بخشنامه ۸۲۹۵۹ مورخ ۹۳/۵/۱ لغو شد.)

 

 

بن کارگری مشمول کسر حق بیمه شد. (مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷)

 

حقوق و مزایای مشمول حق بیمه در لیست :

۱- حقوق ماهانه(۲۰۲/۹۷۰ * تعداد روز کارکرد)

۲- خوار و بار

۳- حق مسکن (۲۰۰/۰۰۰ ریال)

۴- کمک هزینه اقلام مصرفی  یا همان حق بن (۸۰۰/۰۰۰ ریال)  طی بخشنامه ۸۲۹۵۹ مورخ ۹۳/۵/۱ لغو شد.

۴– کمک هزینه اقلام مصرفی  یا همان حق بن (۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال)بن کارگری مشمول کسر حق بیمه شد. (مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷)

 

۵- اضافه کاری

 

بعنوان مثال اگر یه کارگر را در شرایط عادی در نظر بگیریم ؛

 سال ۱۳۹۳:

جمع حقوق  و مزایای مشمول حق بیمه=۸۰۰/۰۰۰+۲۰۰/۰۰۰+(۲۰۲/۹۷۰*تعداد روز کارکرد)

 

سال ۱۳۹۴ :

جمع حقوق  و مزایای مشمول حق بیمه=۱/۱۰۰/۰۰۰+۲۰۰/۰۰۰+(۲۳۷/۴۷۵*تعداد روز کارکرد)

 

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید