تاریخ : چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
: 2,504 بازدید
نوشته : مدیر سایت

دانستنیهای مالیات

دانستنیهای مالیات

 

مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود به عبارت دیگر برای دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند. 

 

۲-هدف از وصول مالیات چیست؟ 

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد. 

عمده ترین این وظایف عبارتند از : 

۱-حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی. 

۲-ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل. 

۳-تامین بهداشت.آب.برق.مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم. 

۴-تامین آموزش در همه سطوح. 

۵-تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی. 

۶-تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول. 

۷-تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تو لید و اشتغال و تعادل اقتصادی. 

۸-تقویت روح بررسی تحقیق از طرح تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان. 

۹-تامین خود کفایی در علوم و فنون. صنعت و کشاورزی. 

۱۰-تامین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی. باز نشستگی. بیکاری. پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها. 

بنابراین ملاحظه می شود که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیاز های جامعه که به شمعه ای از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است امروز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیلت می دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده نیز هست ، کم میکند. یک شور واشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد میکند. 

 

۳-سهم هر کس از مالیات چگونه تعیین می شود؟ 

یکی از اصول وضع مالیات قدرت پرداخت افراد است یعنی کسانی که از در آمد و ثروت بیش تری برخوردارند باید مالیات بیش تری بپردازند. زیرا این افراد از خدمات و امکانات و مواهب جامعه بیش تر استفاده می کنند و در آمد و ثروتی را که کسب می کنند مدیون امکانات و خدمات اجتماعی است که دولت ارائه می کند. 

 

۴-نرخ تصاعدی مالیات چیست؟ 

برای نیل به عدالت مالیاتی برای وصول مالیلت از در آمد های بالا تر از نرخ های تصاعدی مالیات استفاده می شود و با افزایش سطح در آمد سالانه نرخ مالیاتی نیز افزایش می یابد. در ماده۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی) مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ ترخ مالیات بر در آمد در منابع مختلف به صورت تصاعدی و به شرح زیر است: 

تا۳۰میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ در صد. 

تا۱۰۰ میلیون ریال در آمد مشمول مالیلت سالانه نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد 

تا۲۵۰میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ ۲۵در صد 

تا یک میلیارد ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیون ریال به نرخ ۳۰در صد 

به مازاد یک میلیارد ریال(۰۰/۰۰۰٫/۰۰۰/۱) در آمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵ در صد. 

 

۵-قراین (پایه) مالیاتی چیست؟ 

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار می گیرد. 

این قراین عبارتند از: 

۱-خرید سالانه 

۲-فروش سالانه 

۳-در آمد ناویژه 

۴-میزان تولید در کارخانجات 

۵-جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود 

۶-سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب. 

 

۶-ضرایب مالیاتی چیست؟ 

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد. 

 

۷-ضریب مالیاتی چگونه تعیین می شود؟ 

برای تعیین جدول ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور بانک مرکزی ونماینده شورای مرکزی اصناف نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوطه درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفیک تعیین میکند.تصمیمات این کمیسیون از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب تهیه و ابلاغ می شود. 

 

روش های رسیدگی به شکایات مالیاتی در مراجع مختلف مالیاتی

 

الف-  شیوه رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده های مالیاتی که قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.

 

۱- ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مؤدی 
۲- در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی (۳۰ روز) به برگ تشخیص مالیات، احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی. 
۳- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با تعیین تاریخ تشکیل هیات به مؤدی مالیاتی ( فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیات نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی وموافقت واحد مربوط) 
توجه : عدم حضور مؤدی یا نماینده او، مانع رسیدگی هیات وصدور رای نخواهد بود*/ 
۴- حضور مؤدی در تاریخمعین شده در هیات ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخیص ابلاغ شده، مستند به مدارک مثبته بصورت شفاهی ویا با تقدیم لایحه اعتراضیه کتبی به هیات. 
۵- ابلاغ رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی به مؤدی. 
۶- در صورت اعتراض مؤدی به رای هیات بدوی ظرف یک ماه مهلت قانونی، مؤدی مکلف است حداقل ۱۰% مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداختهای قبلی پرداخت یا به حساب سپرده واریز وظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 
۷- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مؤدی. 
۸- حضور مؤدی در تاریخ معین در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ودفاع کتبی یا شفاهی نسبت به رای هیات بدوی با ستناد مدارک ومستندات قابل قبول وقانونی. 
۹- ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مؤدی (این رای قطعی می باشد) 
۱۰-مؤدی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی باستناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه ویا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کند ونقض رای وتجدید رسیدگی را تقاضا کند. 
توجه: عطف به ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با الحاقات واصلاحات انجام شده در آن تا قبل از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ هرگاه، شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی بعمل آمده باشد ومؤدی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد ویا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد معرفی نماید، رای هیات تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. 
۱۱-امکان شکایت مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی شده به هیات ۳ نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی (هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی. 
۱۲-امکان شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری در ارتباط با تقاضای ابطال آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورایعالی یا هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها (مستند به بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۹۰- مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰) 

توجه: عطف به ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم
« مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت وخاج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی ولازم الاجراء است.

 

ب – شیوه رسیدگی به شکایات مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد ویا سایر مؤدیان مالیاتی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر وابلاغ گردیده باشد.

 

۱- ابلاغ برگ تشخیص مالیات مؤدی 
۲- در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی (۳۰ روز) به برگ تشخیص مالیات، احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی. 
۳- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی با تعیین تاریخ تشکیل هیات به مؤدی مالیاتی (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیات نباید کمتر از ۱۰روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط) 
توجه: عدم حضور مؤدی یا نماینده او، مانع از رسیدگی هیات وصدور رای نخواهد بود. 
۴- حضور مؤدی در تاریخ معین شده در هیات حل اختلاف مالیاتی ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، مستند به مدارک قابل قبول، بصورت شفاهی ویا وسیله تقدیم لایحه اعتراضیه کتبی به هیات. 
۵- ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی پس از رسیدگی به مؤدی (این رای طبق تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قطعی ولازم الاجرا می باشد). 
۶- مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالاتی شکایت ونقض رای وتجدید رسیدگی را درخواست کند. 
۷- هرگاه مؤدی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی، به شورایعالی مالیاتی شکایت نماید، بایستی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد، یا تضمین بانکی بسپرد ویا وثیقه ملکی معرفی کند، یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، در این صورت رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند. 
۸- امکان شکایت مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی شده که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات، مستنداً به مدارک ودلائل کافی وتقاضای تجدید رسیدگی به هیات ۳ نفره منتخب وزی امور اقتصادی ودارائی (هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم). 
۹- امکان شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری در ارتباط با تقاضای ابطال آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورایعالی مالیاتی، هیات مووضع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها (مستند به بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۹۰-مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰) 

توجه: عطف به ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم
« مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت وخارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی ولازم الاجراء است.

 

 

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید