دسته بندی : اخبار, اخبار مالیاتی 

تاریخ : پنج شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۳
: 19,983 بازدید
نوشته : مدیر سایت

حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۳ تعین شد.

 

 

با موافقت دولت و به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانونبرگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) این قانون را تعیین کرد.

نصاب معاملات کوچک معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون ریال(۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال) باشد، معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال(۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال) تجاوز نکند و معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال)باشد.

نصاب های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجرا خواهند بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید