تاریخ : شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
: 2,350 بازدید
نوشته : مدیر سایت

بانک حسابداری به آدرس اینترنتی (www.accbank.ir) شاخه ای از درخت بزرگ و تنومند حسابداری در ایران زمین است.

این سایت به پشتوانه ی تفکری که رفع نیازهای اولیه و مستند رشته ی حسابداری و حسابرسی در فضای مجازی را لازم و ضروری می دانست ، ایجادگردید و بنا به همین ایده سعی شده که قوانین ، مصوبات ، بخشنامه ها ، نشریات و ضوابطی که مورد نیاز این رشته است گردآوری شود بطوری که دسترسی آسان و سریع را فراهم کند.

در فاز اول ایجاد این سایت ، قوانینی که از بعد زمانی ( و نه از لحاظ اعتباری ) مربوط به سالهای گذشته و اخیر است ، تجمیع شده ولی با توسل به حمایت شما کاربران محترم ، امید دارد که بروزترین و کاراترین اطلاعات را در اختیار قرار دهد تا با وسیله این مرجع ، مراجعه به سایتها و ماخذ های دیگر ضرورتی از دید شما کاربر گرامی نداشته باشد و بتوانید با حداقل صرف وقت ، به اطلاعات و ضروریات لازم دست یابید.

در متنهای ارائه شده ، عطفهای مرتبط و ضوابط و دستورالعملهای وابسته ، بصورت لینک تعریف شده تا در صورتی که حین استفاده از قانون یا نشریه ای ، به موضوعی هم اشاره شده بود ، این موضوع به سرعت قابل بازیابی و دسترسی باشد.

و در خاتمه از آنجایی که هر مخلوقی بی نقص نیست و کمال مطلق شایسته ذات مقدس باریتعالی است ، معرف ضعفها و کاستی های خود در ایجاد این سایت هستیم و بر همین اساس مشتاق کسب نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم و امیدواریم که از نظرات ارزشمند خود ، ما را بهره مند نمائید.

 

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید