تاریخ : جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۳
: 806 بازدید
نوشته : مدیر سایت

اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه ۱۱۵/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

پیرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مودیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف های معامله و یا استفاده از شماره های غیر معتبر(اعداد تکراری) و… توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی باشد

 
و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مودیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:
۱-ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مودیان بزرگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند.
۲- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مودیان مشمول موضوع بند (۱) این بخشنامه (ترجیحاً از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مودیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد.
 
۳-پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مودیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد.
۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می­باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیات­های مستقیم

نظرات
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید
محل تبلیغات شما
اینجا محل تبلیغات متنی شماست. لطفا کلیک کنید